Wij zijn er voor jou!

Door de inzet van een groep professionele buurtsportcoaches wordt er gewerkt aan de invulling en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Helpgewoon Buursport is hierin de organisatie op het gebied van sportstimuleringsactiviteiten en het ondersteunen van verenigingen. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse lokale initiatieven en (beleidsmatige) programma’s.

Helpgewoon Buurtsport werkt in de gemeente Oude IJsselstreek aan een passend sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden, ook voor mensen waarbij sport of bewegen niet vanzelfsprekend is. Hiervoor werken wij samen met verschillende partijen, zoals: sportverenigingen, scholen, kinderopvang, (jeugd-) zorginstellingen en lokale maatschappelijke en commerciële organisaties. 

Met als doel om de kracht van sport sport en bewegen in te zetten voor een veilig, sportief en gezond leefklimaat, ter bevordering van de algehele gezondheid van inwoners uit de Oude IJsselstreek en het behouden van vitale dorpskernen.

Basisscholen

Bevorderen van gezonde jeugd met algemene initiatieven en maatwerk, die per school wordt afgestemd.

Jeugd

Veel spelen en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling! Hier zijn dan ook verschillende initiatieven voor ...

Senioren

Blijven bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid, participatie en zelfredzaamheid. Hier zetten wij ons...

Bekijk ons gehele aanbod