Verenigingondersteuning

Voor kleine en grote vraagstukken zijn er (gratis) ondersteuningsmogelijkheden voor de vereniging!

Verenigingsondersteuning sport

Een vitale sportvereniging is in staat om toekomstbestendig te zijn en iedere vereniging heeft hierin haar eigen uitdagingen. Helpgewoon Buurtsport kan verenigingen ondersteunen bij het realiseren van deze verenigingsambitie. De mate en type van ondersteuning is afhankelijk van de specifieke behoefte van de sportvereniging. Hierin werken wij vraaggericht en verbinden wij, waar nodig, naar de juiste procesbegeleider. Ook is het mogelijk om thema avonden te organiseren.

Voorbeelden van verenigingsondersteuning, services en actuele thema’s zijn:

  • Lokaal Sportakkoord
  • Financiële ondersteuning voor het opleiden van trainers/coaches (meer informatie)
  • Procesbegeleiding (specifieke vraagstukken)
  • Samenwerkingen
  • Thema avonden (vraaggericht)
  • Efficiënt gebruik sportaccommodaties
  • Inclusie en diversiteit
  • Kader / vrijwilligers
  • Veilig sportklimaat 

Heb je als vereniging een vraag of een idee? Laat het ons weten! Wij onderzoeken vervolgens welke ondersteuning of service past bij jouw club, want vaak is er veel mogelijk. Daarnaast kunnen wij met alle signalen beter inspelen op de (algemenere) behoeftes.

Samenwerking met cultuurvereningen

Iedere vereniging heeft haar eigen wensen en behoeften, maar daarin zit ook overlap. Daarbij geloven wij ook in de samenwerking tussen sport en cultuur, want uiteindelijk zorgt een divers en gezond verenigingsleven voor leefbare kernen met gezonde inwoners. Daarom werken wij nauw samen Sociaal Werk Oude IJsselstreek. De cultuurverenigingen kunnen namelijk met al hun vragen terecht bij de verenigingsondersteuners van Sociaal Werk.

Heb jij, als inwoner, sportaanbieder, school of organisatie een hulpvraag of idee?
Laat het ons dan weten! Want wij werken graag vraaggericht samen.

 »» Volg ons op Instagram en Facebook voor het laaste nieuws.

Al het nieuws

CATEGORIEËN