Dit is een privacyverklaring van Helpgewoon Buurtsport gevestigd te Silvolde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64421775. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 1. Lid bent/wordt van de beweegtuin.
 2. Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.
 3. Via het contactformulier contact met ons opneemt.
 4. De website www.helpgewoonbuurtsport.nl bezoekt. 

1.2 Wij kunnen daarbij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Geslacht
 4. Woonplaats
 5. Leeftijd
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer
 8. Telefoonnummer bij ongevallen
 9. Naam bij ongevallen
 10. Bijzonderheden 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. Contact met u op te nemen of te onderhouden
 2. Ons beweegaanbod te optimaliseren
 3. Onze doelgroepen beter in beeld te krijgen
 4. De website te optimaliseren
2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 

2.1 U kunt contact opnemen met Paulien Verheij via 0621215392 of buurtsport@helpgewoon.nl voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. Correctie, beperking, overdracht of het wissen van uw gegevens;
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Helpgewoon Buurtsport. 
3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 

4.  DERDEN 

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Wanneer het noodzakelijk is om informatie te verstrekken aan derden zullen wij persoonlijk toestemming vragen. 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze organisatie publiceren op onze website en social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).
 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.